Rozwiązania dla rozwoju

 


FIRMA

Agencja Programowania Rozwoju APRO GROUP od 2000 roku świadczy profesjonalną pomoc doradczą i szkoleniową w obszarze programowania i zarządzania procesami rozwoju społeczno - gospodarczego w wymiarach strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla różnych grup beneficjentów, których również wspiera na etapie zarządzania i rozliczania dotacji.

Zobacz więcej >>>

PUBLIKACJE

Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Praktyka wdrażania interwencji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wymusza na polskich samorządach stosowanie metod planowania rozwoju lokalnego, które powinny być skoordynowane z procesem programowania funduszy. Gminne projekty muszą wynikać z opracowanych planów rozwoju lokalnego, jak i same muszą zostać odpowiednio przeanalizowane, zaplanowane i uzasadnione. 

Zobacz nasze publikacje >>>

Copyright © Apro Group  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::  Projekt i wdrożenie serwisu RonStudio